LONGITUDINAL DEVIATION

LONGITUDINAL DEVIATION
انحراف طولي

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • longitudinal deviation — išilginis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. longitudinal deviation vok. Längsabweichung, f rus. продольное отклонение, n pranc. déviation longitudinale, f …   Fizikos terminų žodynas

 • déviation longitudinale — išilginis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. longitudinal deviation vok. Längsabweichung, f rus. продольное отклонение, n pranc. déviation longitudinale, f …   Fizikos terminų žodynas

 • longitudinal aberration — deviation of a ray from the focal point, measured along the optic axis …   Medical dictionary

 • chromatic aberration longitudinal — difference in position along the axis for the focal points of light, produced by unequal deviation of light rays of different wavelengths by a lens …   Medical dictionary

 • Längsabweichung — išilginis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. longitudinal deviation vok. Längsabweichung, f rus. продольное отклонение, n pranc. déviation longitudinale, f …   Fizikos terminų žodynas

 • išilginis nuokrypis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. longitudinal deviation vok. Längsabweichung, f rus. продольное отклонение, n pranc. déviation longitudinale, f …   Fizikos terminų žodynas

 • продольное отклонение — išilginis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. longitudinal deviation vok. Längsabweichung, f rus. продольное отклонение, n pranc. déviation longitudinale, f …   Fizikos terminų žodynas

 • Defining equation (physics) — For common nomenclature of base quantities used in this article, see Physical quantity. For 4 vector modifications used in relativity, see Four vector. Very often defining equations are in the form of a constitutive equation, since parameters of… …   Wikipedia

 • ship — shipless, adj. shiplessly, adv. /ship/, n., v., shipped, shipping. n. 1. a vessel, esp. a large oceangoing one propelled by sails or engines. 2. Naut. a. a sailing vessel square rigged on all of three or more masts, having jibs, staysails, and a… …   Universalium

 • List of psychology topics — This page aims to list all topics related to psychology. This is so that those interested in the subject can monitor changes to the pages by clicking on Related changes in the sidebar. It is also to see the gaps in Wikipedia s coverage of the… …   Wikipedia

 • Intelligence quotient — IQ redirects here. For other uses, see IQ (disambiguation). Intelligence quotient Diagnostics An example of one kind of IQ test item, modeled after items in the Raven s Progressive Matrices test …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”